A normálistól az egészségesig – Meditációs konferencia a stuttgarti Rudolf Steiner-házban

Vom Normalen zum Gesunden Tagung 2022 flyer-1

A normálistól az egészségesig

„Azt hiszem, a központi problémánk az, hogy nem tudjuk, ki vagy mi az ember. És nem rendelkezünk ezzel a tudással, mert nincs érvényes képünk az emberi szóról, az emberi beszédről és általában a szóról. Ez az oka annak, hogy a szókezelésünk olyan erősen megterhelt: spontán módon nincs meg vagy csak ritkán van meg a megfelelő szó használatának képessége. Minden, amit teszünk egymással, egymásért és egymás ellen, beszéd – vagy az kellene legyen. Minket minden más érdekel, csak nem a szó, amivel és amin keresztül mindig mindent megteszünk. Mivel nem tudjuk, mi az Ige, nem tudjuk, ki az ember. És mivel nem tudjuk, ki az ember, nem tudjuk, mi a számára egészséges és jó…
Nos, a nagy művészeknek naponta sok órát kell gyakorolniuk. És mi, akik talán nem vagyunk olyan nagy virtuózok a megismerés és az erkölcsi kérdések területén, mennyit gyakorolunk ezen az általános-emberi területen?”*
George Kühlewind: Normálistól egészségesig, Stuttgart 2017, Kláris Kiadó 2004.

Az idei harmadik meditációs konferencia Georg Kühlewind munkásságáról az előadásokban és a gyakorlócsoportokban az alapvető, általa részletesen leírt betegségformák és tudatunk felépülése felé fordul.
Első alkalommal köszöntjük Michael Lipsont az USA-ból, Székely Istvánt Budapestről és Hartwig Volbehrt Konstanzról is.

Első alkalommal tudunk művészi esti programot is kínálni szövegekkel Gitta Mallasztól, Rudolph Steinertől és Georg Kühlewindtől, valamint szabadon improvizált zenét jo.FEURBACH-tól.

A konferencia programja 2022. október 21-én, pénteken

17.30-21.00 Hartwig Volbehr előadása : Meditáció és önismeret

Egyre egyénibbé válunk, és szabadságot, önrendelkezést követelünk az élet minden területén. Ez a tudat általános fejlődésének kifejeződése. A fejlődés ellentétes erőket generál. A mai információs társadalomban különösen drasztikusan tapasztaljuk, hogy ezek milyen erőteljesen befolyásolhatják tudatunkat . Csak a saját tudaton végzett munka képes ezt ellensúlyozni. Úgy kezdődik, hogy megállunk, és átgondoljuk, mi árad ránk. Ez elmélyül, amikor gyakoroljuk önmagunk megfigyelését, a tudatunk működését és önmagunk tudatosítását. Ez a meditációban történik. Csak akkor beszélhetünk szabadságról és önrendelkezésről, ha az énünk uralkodik a tudatunkban.
A meditáció és az én kifejlődése a lelki életben nemcsak öncél, hanem egy emberhez méltó jövő kialakításának érdekében elvégzendő szükséges feladatok is, és – ahogy Georg Kühlewind hangsúlyozta – döntő jelentőségűek az emberiség sorsa szempontjából.

2022. október 22. szombat

9.30-11.00 : Gyakorlócsoportok 1. egység

11.30-13.00 : Előadás Michael Lipson: Gyere ki! A lelki pszichológia János evangéliumában

A legnagyobb témákkal, mint például az őskezdet és az utolsó idők, Charis és Aletheia, szoros összefüggésben kapcsolódik János írásaihoz egy implicit spirituális pszichológia is, amely megmutatja nekünk az utat, hogyan juthatunk el a normálistól az egészségesig, és mit is jelent valójában a mentális egészség. Ebben az előadásban együtt megvizsgálunk néhány helyet az evangéliumban, ahol ez a pszichológia vázlatosan megsejhető.

15.00-16.30 : gyakorló csoportok 2. egység

17.00-18.30 : Székely István Előadás : A tudat helyreállítása és az üres tudat

Ez az előadás a János evangéliumában szereplő „üres tudattal”, a tudatfeletti képességekkel és a gyakorlatok ismeretelméleti megalapozásával foglalkozik.

esti szünet

20.00-21.15 “AZ ÖRÖM AZ ÚJ VILÁG LEVEGŐJE”

Előadás Mallasz Gitta, Rudolf Steiner és Georg Kühlewind szövegeivel, úgymint szabadon rögtönzött zene jo.FEURBACH-tól
Böszörményi László (Klagenfurt) – bevezetés és felolvasás, Angelika Remlinger (Kassel) – ének, Andreas Krennerich (Stuttgart) – szaxofon, Thomas Reuter (Hannover) – zongora, ének
Mallasz Gitta (1907-1992) jegyzeteivel a mély életigenlés jelét próbáljuk felmutatni a mi sokszorosan válságoktól megrázott korunkban. Ez a nyelv rendkívül költői, szabad és hangzattal teli. Az örömről, mint emberi alapelvről szól, amelyből minden mozgás ered és ahova ismét visszatér. Verseit Rudolf Steiner és Georg Kühlewind szövegrészei egészítik ki, így előadónk Böszörményi László (maga is bölcsészettudományi könyvek szerzője) gondoskodik a nem mindennapi, szellemi vonatkozású találkozásokról! A zenei improvizációk jo.FEUERBACH-tól nem andalító, kellemes, szemléltető kiegészítő. Egyrészt csendből / mozdulatlanságból és lélekjelenlétből létrejött önálló alkotásokat képviselnek, másrészt produktívan avatkoznak be a nyelvi cselekménybe, lélegzetet, eleven áramlást, és fokozódást teremtenek.

2022. október 23. vasárnap

9.30-11.00 : gyakorlati csoportok 3. egység

11.45-13.00 : záró plenáris ülés

Gyakorlócsoportok október 22-én és 23-án

Szombat reggel 9.30-11.00, délután 15.00-16.30, vasárnap délelőtt 9.30-11.00

Egyszerre csak egy 3 egységgel rendelkező gyakorlócsoport foglalható. El kell kerülni a csoportváltásokat az elmélyítés érdekében.

1. gyakorlócsoport: Rudi Ballreich
Az intuitív pillanat – gyakorlatok az élő gondolkodás megtapasztalásához

A mindennapi gondolkodás általában ismert utakat követ, amelyeket élettörténetünk előre meghatároz. Felmerülnek a gondolatok, érzelmek és más tudatalatti késztetések irányítják őket, ezek rendezik a világot és irányítják tetteinket. Ez a gondolkodás automatikusan megtörténik, és észre sem vesszük, hogy folyamatosan aktív és mit csinál. A gondolkodásról szóló tudományos elméletek megfogalmazásakor sem kerül a látókörbe az éppen aktív gondolkodás és az önartikuláló én. Ez lehetővé teszi például azt, hogy az embereket neurobiológiailag meghatározott lényként határozzuk meg. Ebben az emberképben nincs helye az önrendelkezésnek és a szabadság képességének. Ez óriási hatással van arra, hogyan bánnak az emberekkel az oktatásban és a szervezetekben is.

Az önreflexióval és a meditatív gyakorlással lehetőség nyílik a gondolkodás önfeledtségének leküzdésére, a szabad önmeghatározás és a kreatív gondolkodás képességeinek fejlesztésére. A tapasztalatok kiterjesztése a mindennapi élet intuitív pillanataiban és a meditációban megnyitja a hozzáférést a tudatfeletti élő, nyelvben még meg nem fogalmazott gondolati folyamataihoz. Ebbe a világba tartozik a semmiből való indulás / kezdés, a figyelem autonóm és szabad mozgásának élménye a gondolkodásban , de a megismerő érzés is a jelentés és jelentőség létrejöttekor. A figyelem és az odaadó képesség növekedése központi szerepet játszik ezen a gyakorlati úton. A gyakorlás gyümölcse a megnövekedett kreatív gondolkodási és improvizációs képességben, valamint az önbizalomban mutatkozik meg, amely a mindennapi énnek a felsőbb énnel való kapcsolata révén nyeri el stabilitását.

2. gyakorlatcsoport Böszörményi László, A figyelem gyógyítása

Aki gyógyítja a figyelmét, azt gyógyítja a figyelme. A kezdeti koncentrációs gyakorlatok után Georg Kühlewind, Rudolf Steiner és Gitta Mallasz közvetítő mondatain dolgozunk. „Ez a mi háborúnk: ne harcolj a betegséggel – erősítsd egészséged!” (Mallasz Gitta, 25. beszélgetés Lilivel).

3. gyakorlatcsoport Michael Lipson A gyakorlati önzetlenség

A meditáció megváltoztatja lelkiállapotunkat, akár átmenetileg, akár ismételt gyakorlással hosszabb időre. Az önzetlenség irányába nagyon rövid távú változást is “alkalmazhatunk” – nagyon praktikus célból. Ezen a workshopon egy meditációs módszert fogunk gyakorolni, amely egyrészt Georg Kühlewindtől, másrészt a Baal Shem Tovról szóló történet, azaz egy haszid történet alapján alakul ki.

4. gyakorlati csoport Salvatore Lavecchia , Én, mint „hirtelen”

A munka az Én-tapasztalásnak, mint egy párbeszédes szabadság élményének elmélyítésére tesz kísérletet oly módon, hogy a kreatív hirtelen megtapasztalásának küszöbei megnyíljanak.

5. gyakorlócsoport Székely István , Tudatfelszabadító gyakorlatok

A workshop fókusza: „Az üres tudat magasabb valóság, mint a tárgyi tudat.” Játék a figyelemmel ― koncentrációs gyakorlatok, észlelési gyakorlatok és képmeditáció.

6. gyakorlócsoport Hartwig Volbehr Belső jelenlét

Ahhoz, hogy ellen tudjunk állni mindennek, ami ránk kerül, és hatni akar ránk, fontos a belső tereink kialakítása. Az egyik ilyen teret a csend megtapasztalása hozza létre. Egy másik, ha a tudatosság révén olyan attitűdre teszünk szert testünkben, amely állhatatosságot és ellenállóképességet ad. Ez volt a japán harcművészetek és mozgásművészetek mélyebb témája. A munkacsoportban ebből adódó gyakorlatokat (Ki gyakorlatok), illetve poláris kiegészítésként a belső béke és nyugalom gyakorlását fogjuk végezni .

Előadók

Rudi Ballreich szervezési tanácsadóként dolgozik. A Witten/Herdecke Egyetemen többek között a „Train the Trainer for Mindful Leadership” munka melletti CAS-tanfolyamot vezeti.

Böszörményi László 45 évig dolgozott számítástechnikai kutatással, ebből 25 évig a Klagenfurti Egyetem professzoraként. Több mint 40 éve vesz részt antropozófiai képzésben. Rendszeresen tart előadásokat és szemináriumokat, és számos publikációja jelent meg e témában. Megjelentek a Holdvilág – Napvilág, Megtérés a tudományos gondolkodás forrásához (Info3-Verlag 2020, Kláris Kiadó 2021) és a Georg Kühlewind – A logosz szolgája (Verlag Freies Geistsleben 2022) című könyvei. Évtizedekig tanítványa és barátja volt Georg Kühlewindnek.

Salvatore Lavecchia az ókori filozófiatörténelem professzora és a „Meditazione e Neuroscienze” mesterszak oktatója az Udine Egyetemen (Olaszország). Legújabb publikált könyve: Az Én mint beszélgetés. Az érzékek antropozófiája, Stuttgart 2022 .

Michael Lipson, Ph.D. magánpraxisban pszichológusként dolgozik Great Barringtonban, Massachusettsben. Összehasonlító irodalmat tanult a Harvardon és a Yale-en, de – miután 1980-ban találkozott Teréz anyával és Georg Kühlewinddel – minden további nélkül úgy döntött, hogy szociális munkát végez. A Columbia Egyetem gyermekpszichológia professzoraként 1990 és 2000 között AIDS-ben haldokló gyermekeket kezelt Harlemben (NYC). Ő Rudolf Steinertől A szabadság filozófiája című könyvét, valamint Georg Kühlewind számos könyvét angolra fordította, köztük a “A normálistól az egészségesig” címűt. Michael Lipson maga két könyvet jelentetett meg: A meglepetés lépcsője, 2002 és a Csoportos meditáció, 2010

Székely István, főállásban egyetemi tanárként dolgozik a budapesti Antropozófiai Oktatási Műhelyben (az Antropozófiai Oktatási Akadémia dornachi magyar partnerintézetében). Cikkeket ír a Magyar Antropozófiai Társaság évek óta kiadott folyóiratába, és maga is publikált antropozófiai témájú könyveket: A két tudás, 2014, Kláris Kiadó, A szabad figyelem, 2021, Kláris Kiadó. Hamarosan A János evangéliumhoz jelenik meg. Székely István 20 éve dolgozik műszaki szerkesztőként a Genius és a Kláris kiadók antropozófiai műveinek kiadásában. Rendszeresen tart előadásokat, szemináriumokat és workshopokat a Magyar Kühlewind kör tagjainak, pedagógusoknak, Waldorf iskolák hitoktatóinak és Waldorf óvodai pedagógusoknak.

Hartwig Volbehr, 1942-ben született, pszichiáterként és pszichoterapeutaként dolgozott. A Georg Kühlewinddel való találkozás 1984-ben megnyitotta előtte az utat a meditáció és Rudolf Steiner spirituális tudománya felé. Ez teljesen új lendületet adott orvosi munkájának. 25 éve foglalkozik gyógyító oktatással és különösen az autizmussal. Szeminárium és előadói tevékenység Németországban és külföldön.

Rendezés, koncepció, szervezés és megvalósítás:

AKANTHOS-Akademie e.V.

Információ, regisztráció és cím:
AKANTHOS-Akademie e.V.
Andreas Neider und Laurence Godard Zur Uhlandshöhe 10
D-70188 Stuttgart
Tel. 07157/523 577
E-Mail: aneider@gmx.de

www.kuehlewindtagung2022.de

***

A konferencia alapjául és mottójául szolgáló könyvről többet megtudhatnak itt:

 

Főmenü
×
×

Cart