Angyalok a történelemben – kulturális korszakok – Ősi tanítás az angyalokról a modern tudomány fényében – Emil Páleš előadása

HELYSZÍN: Makovecz Központ és Archívum, Budapest XII., Városkúti út 2.

IDŐPONT: 2023. szeptember 29-én és 30-án, mindkét nap 18:00 órai kezdettel

REGISZTRÁCIÓ: office@makovecz.hu  vagy  +36 30 314 4879

Szeptember 29., péntek, 18:00 óra

A történelem angyaltana. Ősi tanítás az angyalokról a modern tudomány fényében

Az ősi hagyomány hét arkangyalról beszél, akik, mint korszellemek, ciklikusan inspirálják a kulturális korszakokat.     Az arkangyalok helyett ma paradigmaváltásról, kulturális szokásokról, vagy a kollektív tudattalan archetípusairól beszélünk.

Szeptember 30., szombat, 18:00 óra

Az építészet, az emberi test és a kulturális korszakok

A szerves-organikus építészet nem csupán egy valamilyen természeti formára emlékeztető épület. Az építészek minden korban – tudat alatt – pontosan azokat az élő természetből vett építészeti formákat, elemeket vitték be épületeikbe, amelyek az adott kulturális korszak szellemiségét jellemezték. 

Emil Páleš könyve: A hét arkangyal (angolul vagy németül)

Tudományos kutatások annak bizonyítékát szolgáltatják, hogy a középkori angyaltannak igaza volt. Dr. Emil Páleš pozsonyi matematikus és szofiológus végkövetkeztetése egyértelmű: az angyaltan nem spekuláció volt! Állítása abból a több mint húsz éven át tartó komplex kutatásból következik, amelyben az alkotói képességnek a történelemben megjelenő hullámait a matematikai statisztika egzakt módszereivel megvizsgálta. Ez kifogta a szelet a szakmai opponensek vitorlájából, az egyház pedig nem foglal állást. Az ősi bölcsesség főnixként saját hamvából támadt fel, megfiatalodva és fényesebben, mint valaha bármikor.

Emil Páleš

Dr. Emil Páleš, PhD a Szlovák Tudományos Akadémia volt munkatársa. 1994 óta vezeti az általa alapított Sophia nonprofit szervezetet, mely az intergrált tanulmányokkal foglalkozik. Az alkotás időbeli törvényszerűségeit, valamint a gondolkodás változásait kutatja az individuális pszichológia, a világtörténelem és a természet evolúciójában. A szláv kultúrában meglévő szofiológiához kapcsolódik, amely a megismerés különböző forrásainak (érzékek, ész, intuíció) szintézise.

Főmenü
×
×

Cart