Gajdos András: Az ember énekel - Terc

Az érzésvilág kettőssége: a szimpátia és az antipátia jelenik meg a cseperedő gyermekben. A világ kettéhasad a gyermek számára: éhezi a többszólamúságot. Belekerül testébe: szívverése lesz a világ mércéje, örömét leli ebben az újrateremtésben.
 
Tanul alkalmazkodni a zene törvényszerűségeihez.
 
Ezt az izgalmas krízisidőszakot dalokon, énekeken, hangszereken keresztül mutatja be a film, megmutatva a jelentősebb állomásokat a gyermekkel való egyre nehezedő együttélés lényeges jellemzőit és a konfliktusok lehetséges feloldásait. Hogyan éli meg a földre született szellemi lény életének ezen időszakát?
 
Hogyan segítheti ebben a zene, a nevelő, a szülő?
 
 
 
A DVD ára: 1.000 Ft