A szabad figyelem

Írta: Székely István    
Aletheia sorozat. Meditáció 

A szabad figyelem. Gyakorlati kézikönyv

A mai ember figyelme szórt, csak percekig tud koncentrált lenni. Szinte mindannyian tapasztaljuk ezt mindennapi életünkben. A szórt figyelem, az összpontosításra képtelen­ség pedig gyengíti emberi kapcsolatainkat, és megnehezíti a mindennapok át­ és megélését. Ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, akik változtatni akarnak ezen, akik elszánták magukat, hogy elinduljanak a figyelmük, koncentrációs ké­ pességük fejlesztésének útján, mert kezükbe akarják venni az irányítást, tapasztalni akarják, mire képes a megerôsített, megedzett figyelem, és hogyan képes a másikra, a közösség­ re figyelni. Hogyan képes építeni lelket, emberi kapcsolato­ kat és közösséget. Azoknak ajánlom, akik tapasztalni akarják, hogy a jó figyelem gyógyít. Gyógyítja az Ént és egész kör­ nyezetét.

A szerzô, aki a szellemtudomány kiváló ismerôje és cselek- vôje, bibliai szövegek kutatója, ezúttal olyan meditációs kézikönyvet írt, ami a közérthetô nyelvezetnek és a plasztikus, valóban gyakorlati példáknak köszönhetôen a spirituális út elején álló olvasókhoz is szól.

„...az emberi tudat, amihez a figyelem általános érte­ lemben hozzátartozik, képessé válik felszabadított figyelmét – önmagát – mások rendelkezésére bocsátani vagy „átadni”. A figyelem, maga az ember, így megváltoztatja a saját cent­ rumát, hogy új, másokkal közös centrum építôjévé legyen.”

Kötés:  keménytáblás, cérnafűzött, 132 oldal

Ára: 2.500 Ft

Holdvilág - napvilág

Megtérés a tudományos gondolkodás forrásához

Megjelent!

Írta: Böszörményi László
(Aletheia sorozat)

 

 
 

„Ebben a könyvben mindenekelőtt azt igyekszem megmutatni, hogy nincs olyan gonoszság, ami eredetileg ne jónak indult volna – még ha ezt az eredetet néha nagyon nehéz is megtalálni. Nem harcolni kell a gonosszal, hanem meg kell változtatni, vissza kell változtatni azzá a jóvá, amiből eredetileg származik. Első lépésként önmagunkban. Ez bizonyos értelemben megfelel a »hasonlót hasonlóval« gyógyítási elvének.” 

Kötetünkben a holdvilág a hűvös, színtelen tudományos gondolkodásmódot, a napvilág pedig a gondolatok eredeti forrásának színgazdagságát, melegségét és fényét jelképezi. Külön figyelmet érdemel e tekintetben a digitális technika és a mesterséges intelligencia, mivel a műszaki innováció területén gyakran eltorzult formában jelenik meg mindaz, aminek valójában a szellemi fejlődést kellene szolgálnia. 

Mennyiben különbözik egymástól az emberi gondolkodás és egy számítógépes program? Hogyan jön létre egy algoritmus, és hogyan keletkezik a tudat? Szerzőnk meggyőződése, hogy ezekre a kérdésekre csak úgy kaphatunk választ, ha saját gondolati tevékenységünket kontempláció során tapasztaljuk meg. A belső megtérés nélkül a világot nem lehet többé megmenteni, sem a természetet, sem az embert. 

 A szerző gondolatmenetét nem csak Rudolf Steiner és Georg Kühlewind segítségével támasztja alá, hanem Tolsztoj, Tolkien és más írók szavaival is.

A könyv napjaink egyre növekvő digitális terhelésével szemben elmélyült útkeresésre hív, amelynek belső végigjárása egyben egy átalakulás kezdetét is jelenti.

-------------------------------

Az ember kivonult a mennyországból is és a természetből is. Tagadja a mennyország létét, a természetet pedig feldúlja és felégeti, és közben fogalma sincs róla, hogy mit tesz. Aggódik talán egy ökológiai katasztrófa miatt, ami számára is fenyegető lehet, de nem is sejti, hogy ezzel az ember egész küldetése is meghiúsulna. A Gyűrűk Urában Tolkien elmondja, hogy az igazi veszély nem az, hogy a gonosz elpusztít bennünket, hanem hogy hasonlóvá tesz magához. A belső megtérés nélkül a világot nem lehet többé megmenteni, se a természetet, se az embert. A világ leég – mint a „szent város”, Moszkva, Tolsztoj regényében miután a moszkvaiak elhagyták, és idegenek foglalták el:

„Bármilyen csábító volt is a franciáknak Rasztopcsin vadságát okolniok, az oroszoknak meg a gonosztevő Bonapartét okolniok, vagy később hősi fáklyát adni a maguk népe kezébe, okvetlenül látnunk kell, a tűzvésznek nem lehetett ilyen közvetlen oka, mert Moszkvának le kellett égnie, mint ahogy le kell égnie minden falunak, gyárnak, minden háznak, ahonnan eltávozik a gazda, és ahová idegen embereket bocsátanak be, azok meg kását főznek maguknak, és garázdálkodnak ott. Moszkvát a lakosai gyújtották fel – ez igaz; de nem azok a lakosai, akik ott maradtak, hanem azok, akik eltávoztak.”

---------------------------------

Böszörményi László, könyvünk szerzője

"45 évig dolgoztam az informatikai kutatásban, az utolsó 25 évben tanszékvezető egyetemi tanárként a klagenfurti egyetemen. Eleinte elsősorban informatikai alaptémákon dolgoztam (operációs rendszerek, számítógép hálózatok, programnyelvek és fordítók stb.). A nyugdíjazásom előtti kb. 15 évben kutatócsoportommal endoszkópos és mikroszkópos (főleg ginekológiai és szemészeti) sebészeti eljárások videofelvételeinek elemzésével és kezelésével foglalkoztunk. Néhány évig foglalkoztam informatika-történettel is.

1978-ban Zürichben megismerkedtem Georg Kühlewinddel. Azóta (már ennek is több, mint 40 éve) rendszeresen végzem a tudati iskolázás gyakorlatait. Ez naponta szembesít saját gyengeségemmel és képtelenségemmel, egyszersmind mindig újra meggyőz arról, hogy a szabadsághoz nem vezet semmilyen olcsó, könnyített külön-út, se varázslat, se „királyi út”. A szabadság nem abban áll, hogy bármit megtehetek, ami eszembe jut, hanem abban, hogy autonóm vagyok tudatomban és szeretetből cselekszem. Ehhez először is ki kell szabadítani figyelmemet önző és mechanisztikus szokásaim rabságából. Utána tovább erősíthetem új megismerési minőségek irányában.

Ebben a könyvben mindenekelőtt azt igyekszem megmutatni, hogy nincs olyan gonoszság, ami eredetileg ne jónak indult volna – még ha ezt az eredetet néha nagyon nehéz is megtalálni. Nem harcolni kell a gonosszal, hanem meg kell változtatni, vissza kell változtatni azzá a jóvá, amiből eredetileg származik. Első lépésként önmagunkban. Ez bizonyos értelemben megfelel a „hasonlót hasonlóval” gyógyítási elvének. 

Köszönetet mondok barátaimnak, akik „belső” olvasóként részt vettek a könyv megírásában és ezzel segítettek megőrizni bátorságomat és – remélhetőleg – a helyes irányt."

Böszörményi László

------------------------------

Kötés: keménytáblás, ragasztókötött

Megjelenés: 2021. május 28.

Ára: 2.700 Ft

Cikk folytatása

A két tudás

Írta: Székely István    
Aletheia sorozat. Meditáció 

Székely István: A két tudás
Evangéliumi és más meditációk
 
Az olvasó, aki kezébe veszi ezt a könyvet, az evangéliumi és más bibliai szövegeknek egy ma még szokatlan megközelítését élheti át. Azok a történetek és képek, melyek
több ezer évvel ezelőtt íródtak, semmit se vesztettek aktualitásukból, sőt, éppen a mai tudat kezd alkalmassá válni arra, hogy ezeket a szövegeket élő minőségükben is megismerje. Ezen szövegek mentén – melyek nem történelmi dokumentumok – kirajzolódik a tudat mai szerkezete és működése, így megnyílik az út afelé is, hogy az ember ténylegesen a saját kezébe vegyesorsának, életénekirányítását. Mindez nem valósulhatna meg, ha a mindennapi tudatunk nem fedezhetné fel önmagában is annak lehetőségét, hogy rátekintsen saját működésére, és megpillantsa saját határait. Ezért a mindennapi példákon keresztül rá lehet mutatni arra is, hogy miképpen világítja át életünket a magasabb világok fénye, egyes cselekvéseink fölött milyen lények tevékenysége mutatkozik meg. 
 
„...az ember eredetileg nem egyes számban és nem többes számban élő lény, hanem hasonlatos.” 
„...A teremtés folytatódik tovább és az ember lényisége [...] élő tanúja és közreműködője ennek. Lényének hasonlatossága alkalmassá teszi arra, hogy tanúként is részt vegyen a Teremtés folyamatában. Élő tanújává lesz Isten minden cselekvésének, és az isteni tudat (a Logosz) tanúságának feladatát hordozza – mind a mai napig. Ez az ember-lét igazi értelme.”
 
Kötés:  keménytáblás, cérnafűzött, 113 oldal
 
Ára: 2.300 Ft

Égi lajtorján

Írta: Székely Anikó    
Aletheia sorozat. Vallás

 
A spontán vallásosságtól a megismerésig
 
„Ha szívről szólunk, az sosem a látható szívet jelenti, hanem a szeretet erejét.”
Ez a könyv azokhoz szól, akik keresik a kapcsolatot az isteni világgal s az önmagukban lakozó istenivel. Ma ez a kapcsolat nem adott. Tudatos erőfeszítést kell tennünk, hogy ez a kapcsolat élővé válhasson. A szerző sok évtizedes gyakorlatából hitelesen mutatja meg az 
önnevelés lehetőségeit, miközben nem kész utat mutat, hanem kérdéseivel inspirál. Ezzel az önismerettel és „tudással” felvértezve nevelhetjük gyermekeinket. A könyv a gyermek fejlődésének nagy állomásain vezet végig, megmutatva, hogy a felnövekvő gyermek miképpen tükrözi az emberiség tudati evolúcióját. Ezt az írást haszonnal forgathatják a vallásosság iránt érdeklődők, a pedagógusoknak és a szülőknek pedig kimeríthetetlen inspiráció a nevelés összetett kérdéseiben. 
„...A leírtak a mi megértésünket szolgálják, és mindannyiunk további kutatásai is, amelyek háttérvilágítást jelentenek, s kimondatlanul a gyerekseregre ragyognak, amikor mesélünk.” 
Világítják azt az utat, amelyik a megismerésen át tudatosságra ébreszti a vallásosságot.Tanítani nem, csak világítani lehet a felnövekvő Én számára, hogy a világosság gyújtsa meg benne a kezdés képességét az út járásához, amely maga a Világosság. A vallásos tapasztalás és a megismerési út egyazon történéssé válása az Én alkotása.
 
Ára: 2.700 Ft
 
 

A Logosz szolgái

Írta: Georg Kühlewind     
Aletheia sorozat. Pszichológia

 
Az ember mint szó és beszéd
 
Az individuális ember egyetlen kijelentés, egy szó, egy nagy intuíció. Az 
ember: igazság - világosságra törekszik. Minden sötétség idegen tőle. Szomjazza az igazságot, igazi táplálékát, még ha keserű is – az igazságból él. Az ember igazsága az a mozdulat, mellyel a rejtetlenségre törekszik. A rejtetlenségbôl még nagyobb rejtetlenségbe lép. Aki ezt el akarja venni tôle, akár féltésbôl, az nem jól szereti ôt. Az ember egyetlen feladata a megismerés, beleértve ennek a feladatnak a megismerését. Ezt a feladatot is csak saját maga tûzheti maga elé. Az istenség ma a megismerésben lakozik, a megismerés tudat- feletti folyamataiban, az élô észlelésben, az élô gondolkodásban. A feltámadás a gondolkodás feltámadásával kezdôdik. Az igazságnak nincs tartalma, az igazság magának az értésnek a világossága, amely képes arra, hogy a tartalmat az igazság rangjára emelje. Az igazság az önmagáról tanúskodó világosság, amelyrôl semmi más nem tud tanúskodni.
Az igazság szeretete minden más szeretet kezdete. Az emberi szeretet a másik ember igazságára vonatkozik. A szó valósága, hullámzása tôlem hozzád; ez a realitás, amely képes valóban összekötni az embereket. A Logosz az, aki az embereket emberiséggé kapcsolja össze.Ma nehéz megérteni a Kharisz vagy szeretet ideáját, ezért olyan ritka. Megismerési feladatként a kereszténység hihetetlen és lehetetlen: ahogyan szeretnéd, hogy az emberek viselkedjenek veled, te is viselkedj úgy velük, azaz ne várj, hanem kezdj el! Ahhoz, hogy a kereszténységet megértsük, meg kell azt valósítanunk. Az ember ebben az értelemben is a Logosz szolgája.
 
Kötés:  keménytáblás, cérnafűzött, 155 oldal
 
Ára: 2.500 Ft

A Szó világossága

Írta: Georg Kühlewind     
Aletheia sorozat. Pszichológia

 
Világ, nyelv, meditáció
 
Az emberiség felé irányuló pedagógia első eszköze a beszéd, az ének-beszéd volt. „Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél.” Ma az Ige – a Szó –, testté válásának köszönhetően, az embernél van. A meditáció – az „egyetlen valóban teljesen szabad cselekvés”, az „ősszabad cselekvés” – a magasabb, egyre magasabb szavak megtalálása. A magasabb szavak mögött „én-lények”, én-tudattal rendelkező lényiségek állnak. Religió, kommunió, meditáció szójellegűen, a szó, a szó-lények szintjein keresztül kötik össze a Földet a Mennyel. „Meglett. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég.” Meglett az isteni, szójellegű rend, az új Föld és az új Ég rendje. A Logosz, aki a kezdetben „vala”, a vég, a tökéletesség is „lett”. „Kezdet és vég” egybeesik az emberi lélek Grál-pontjában, a naprendszer középpontjában, ami „megközelíthetetlen lépteiteknek”, ahova a dialektikus gondolkodás nem hatolhat el. Ebből a pontból „jő ki” az élet vize a szomjazóknak, ingyen – kharisz-ból. Így múlik el a régi ég és a régi föld, minden, ami nem tudta megőrizni szó jellegét, amit fel kellett áldozni az ember Logosztól Logoszig vezetô útján. Az maga az ember sorsa, ahogy ingázik, fel és le, Menny és Föld között, ahogy sorsának fonalával összeköti a két birodalmat, szőnyeget sző az élet jelével. Mint szóra képes lény, behozza a törvények világába a szabadságot; a szabadság világába pedig a megjelenő szavak újonnan meghódított világát – az emberi megismerést és teremtést. A Szó állt történetének kezdetén, a Szó áll középen, és a Szóval is fog bevégződni.
 
Ára: 1.990Ft

A Logosz felismerése - János evangélista tudománya

Írta: Georg Kühlewind     
Aletheia sorozat. Pszichológia

Az emberi tudat hátterében egy „őstapasztaló” van, szavakkal kifejezhetetlen, csak utalni lehet rá: Én vagyok (és)
Világosság. Az őstapasztalást János evangélista szavakba foglalja, és ezekből a szavakból új tapasztalás fakad: a Szó Világossága. A szóban ébred az ember. Felébredése új képességet hoz: a tanúbizonyság-tevés képességét.
„Ez az, aki jön víz és vér által, Jézus Krisztus; nemcsak víz által, hanem víz és vér által, és a szellem az, aki tanúskodik: mert a szellem az igazság (Alétheia). Mert hárman vannak, akik tanúskodnak az égben: Az Atya, az Ige és a Szent Szellem, és ez a három egy. És hárman vannak, akik tanúskodnak a Földön: a Szellem a víz és a vér. És ez a három egy.” 
 
Az egy ember nem realitás; az ember léte a szóban kezdődik, amely az én és a te között lebeg. A Logosz kapcsolja össze az embereket a szón át: minden egyéb kísértés vagy ideiglenes kapcsolódás. Aki másban keresi az összekötő elemet, elmegy az új parancsolat mellett. „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat”  – ez nem „összehasonlítás”, sokkal inkább azt jelenti: szeresd őt, mert valójában te vagy az, ő hordozza igazi lényedet – csak az iránta való szeretetben jut léthez a te igaz lényed.
 

Cikk folytatása

A világ Logosz - struktúrája

Írta: Georg Kühlewind     
Aletheia sorozat. Pszichológia

 
 
A világ, amely az embert és tudatát is magában foglalja, eredetileg nem a dolgok, hanem a szavak világa: alapjában véve szövegstruktúrája van, és ezért lehetőségünkben áll, hogy úgy olvassuk, mint egy szöveget. A figyelmes szemlélő számára a világ a megismerés minden fázisában a szó, a logosz által struktúrált lényiségként jelenik meg. "Világa" csak én-lénynek van, mégpedig csak a szójellegűség, a Logosz által, amely szintén csak én-lény számára létezik.
 
A szó-jellegű játsza a központi szerepet az itt következő vizsgálódásokban, és nem az idea. Az emberi szó, mivel részbenmegjelenik az érzeti világban, részben rejtetten, a tudat tevékenységeként él, egyaránt szolgálhat az ember és az érzeti világ modelljeként. Ezeknek - akárcsak a szónak - maga az ember adja rejtett részét, értelmét.
 
Az embernek meg kell tanulnia, hogy a magasabb tudatszintek elérésével a világnak és az embernek megfelelő magasabb ideákat éljen át, és ezzel párhuzamosan a természet könyvében való olvasás felé fejlessze tovább észlelőképességét. Dolgok helyett ekkor ismét írásjeleket vagy beszédjeleket észlelhet. Így jut el a teljes vagy igaz valósághoz. A teremtés értelme – a kozmikus teremtő ige rejtett része – az volt, hogy eljuttassa az embert az értésnek eddig a pontjáig. Az új értelem, az új valóság az ő tovább-teremtés révén jön létre. A fogalmak vagy az ideák mindig szolgálják az embert: tárgyainak vagy tudományainak fogalmaiként, kultikus ideákként nevelését, művészi ideákként önnevelését, meditációs ideákként esszenciális jövőjét. Mert a jövőt állandóan újra kell alkotni, most már az embernek – régi bölcsesség ez, amely az indiánok nyelveiben már formát öltött, amelyet az indiánok éltek, és amely lassan, a katasztrófához közelgő fejlődési úton ismét felvillanni látszik. Bárcsak ezt az ősi bölcsességet a – mindig bizalmon alapuló  - szó barátságos melegsége a modern tudatba emelné.
 
Ára: 1.780Ft

A hetedik nap vége

Írta: Georg Kühlewind
Aletheia sorozat. Ismeretelmélet

Az intuitív gondolkodás tapasztalatai és konzekvenciái.

„Ahhoz, hogy a teremtés nyolcadik napja, a világnak ember általi továbbteremtése beköszöntsön, az embernek Szent György mozdulatát kellene megvalósítania. Szent Mihály képviselője az emberek világában, a Földön, a földi tudatban küzd a sárkánnyal, akit az arkangyal az égből a földre taszított (János, Jelenések könyve, 12, 7-8). Hogy féken tartsa, nem a sárkányra néz, hanem a megtisztított egekbe, hogy a küzdelemhez onnan merítsen erőt; vagy pedig rád tekint, a képet nézőre, hogy kövesd példáját: ez néma megbízása és bíztatása. Lefordítva mai nyelvünkre: az emberi nem válságát csak úgy oldhatjuk meg, ha tudatos utat találunk a lélek ege felé, az intuíciók forrásának irányában - nem a sárkányra kell szegeznünk a tekintetünket.” 

Keményfedeles,  kötött, színes borító, 199 oldal

Ára: 1.990 Ft

Figyelem és odaadás

Írta: Georg Kühlewind
Aletheia sorozat. Pszichológia

„Ez a könyv a szerzõ szándékától függetlenül a modern művészet általános jellemvonásához közelít: sok aktivitást követel az olvasótól, ha a közönséges értésen túl egyéb elvárásokat is táplál – a szerző reménye ez.
 
„Habár a mindennapi tudat határa felfelé, a tudatfeletti irányában elmosódott – ezért lehetséges a mindennapi tudat számára a tisztán logikus gondolkodás és a művészi érzés - a tudatfeletti átélését szakadék választja el a mindennapi tudattól. A szakadék a mindennapi tudat értelmetlen formákhoz való ragaszkodásából áll, mely által a magam-érzése - és egyúttal az attól való jogos félelem létrejön, hogy az én-tudat túl gyenge a tudatfeletti erők hatalmasságának elviseléséhez.
 
Ezt a küszöböt biztonsággal csak úgy lehet átlépni, ha egyrészt egy relatív megformálatlan én-tudat, másrészt egy befogadó – pillanatig üres – figyelem jön létre. Más szavakkal: ha a lélek individuális szellemmé válik. Ahogyan a lélek én-tudat valami formáltra vonatkoztatva, úgy a szellem én-tudat semmire, semmilyen formára sem vonatkoztatva. A lelki én-tudatról lemondani csak egy erősebb ön-tudat képes, mely erősebb annál, amiről lemond.
 
Ez a fejlődési folyamat úgy is leírható, mint átmenet a tanútól az igazi tanúhoz. Az első tanú a reflektáló, aki a tudati folyamatok múltjáról tanúskodik, a második az igazi tanú, aki a saját jelenét átéli.”
 
Keményfedeles, kötött, színes borító, 96 oldal
Ára: 1.680 Ft

A normálistól az egészségesig

Írta: Georg Kühlewind
Aletheia sorozat. Lelki higiénia

A megbetegedett tudat felszabadításának útjai

Központi problémánk az, hogy nem tudjuk, kicsoda vagy micsoda az ember. Mégpedig azért nem, mert nincs megfelelő képünk az emberi szóról, az emberi beszédről, és a szóról egyáltalán. Ezért bánunk olyan nehézkesen a szóval, ezért találjuk meg csak a legritkább esetben a helyes szót. Minden, amit egymásnak, egymásért és egymás ellen teszünk, beszéd – vagy legalábbis annak kellene lennie. Minden érdekel minket, csak éppen a szó nem, amivel, aminek a segítségével bármikor, bármit teszünk. És mert nem tudjuk, hogy mi a szó, ezért azt sem tudjuk, hogy ki az ember. És mert nem tudjuk, hogy ki az ember, ezért azt sem tudjuk, hogy mi az, ami számára üdvös és jó – az „ösztöneinkre” szemmel láthatólag nem hagyatkozhatunk e tekintetben. Csoda, ha rosszul mennek a dolgok? És azután: túlságosan kényelmesek vagyunk. Azt gondoljuk: elég okos és jó vagyok, úgy ahogy vagyok ahhoz, hogy megoldjam a magam és a világ élet-kérdéseit. Nincs szükségem különleges teendőkre. Nos, a nagy művészeknek naponta több órát kell gyakorolniuk. És mi, akik talán nem is vagyunk olyan nagy virtuózok a megismerés és a morális kérdések területén, mennyit gyakorolunk ezen az általános-emberi területen?
 
Keményfedeles, kötött, színes borító, 240 oldal
Ára: 1.990 Ft

Csillaggyerekek

Írta: Georg Kühlewind
Aletheia sorozat. Pedagógia

"A hamburgi repülőtéren, beszálláskor egy fiatal házaspár állt előttem. Az anyuka egy három-négy hónapos fiúcskát tartott a karjában. A kicsi hirtelen megfordult és rám nézett. Közvetlenül a szemembe nézett és én meg voltam rendülve, mert ez nem egy kisbaba pillantása volt, hanem egy nagyon öntudatos felnőtté, mégpedig egy bölcs felnőtté: úgy tűnt, a gyerek teljesen átlát rajtam. Ezzel az átható tekintettel már korábban is találkoztam, súlyosan autista embereknél.
 
E tapasztalat fogvatartott. Több ilyen pillantás-élményre emlékeztem - gyerekekkel, nagyobbakkal is. Ekkor eszembe jutott, milyen gyakran panaszkodnak tanárok és óvónők, hogy egyre gyakrabban kerülnek konfliktusba nehezen kezelhető, bár igen tehetséges gyerekekkel. Világossá vált számomra: körülbelül húsz éve gyermekek új generációja érkezik a Földre - volt néhány előfutáruk -, egyre nagyobb számban, és ez korunk legjelentősebb eseménye."

Cikk folytatása

Gyereklélek

Írta: Melanie Bös      
Aletheia sorozat. Pegagógia 

Egy autista kislány története

A könyvben a szerző egy autista kislány ápolása közbeni mindennapi küzdelmeit írja le: tapasztalatait, harcát az autizmussal, a környezet értetlenségével és bizalmatlanságával, saját kételyeivel és kérdéseivel.  A küzdelemből ő és ápoltja győztesen kerülnek ki, de kiszabadítva Sophie-t kemény burkából, ott állunk a kérdés előtt: hogyan tovább? Mi a következő lépés? Van-e, lehet-e folytatás, olyan-e a világ körülöttünk, amelybe képes lehet egy autista kislány kilépni?

Cikk folytatása

A szelíd akarat

Írta: Georg Kühlewind
Aletheia sorozat. Tudati iskolázás.

A gondolttól a gondolkodásig, az érzett-től az érzésig, az akarattól az akartig.

Ha fizikai munkát végzünk, vagy valamilyen célirányos tevékenységet folytatunk, rendszerint a "kemény" akaratot használjuk. A beszédben, az emlékezésnél, minden művészi tevékenységnél és a meditációban azonban másfajta akarat működik. Georg Kühlewind megmutatja, hogyan tanulhatjuk meg elmélkedés, meditáció és gyakorlás révén ennek a másfajta, "szelíd" akaratnak az észlelését, és alkalmazását. "Mindennapjainkat civilizációnkban a hasznosság elve és ezáltal az egoitás kemény akarata irányítja. Ennek következtében a világ már egy katasztrófa szélére sodródott, bármit gondoljanak és mondjanak is erről a technokraták. Csak abban az esetben látok reményt arra, hogy a katasztrófát elkerüljük, ha a mentalitás megváltozik, azaz a kemény akaratot szelíddé változtatjuk."
 
Keményfedeles, kötött, színes borító, 112 oldal
Ára: 1.780 Ft

Tudatszintek

Írta: Georg Kühlewind
Aletheia sorozat. Meditációs könyv

Meditációk a lélek határairól

A mai ember irracionálisan viselkedik, amikor megfeledkezik mind a gondolkodásban, mind az észlelésben való szerepéről. Ez a felejtés nem ártatlan-véletlen. Ha az ember felhagyna ezzel a felejtéssel, akkor az előtt a feladat előtt állna, hogy egész világképét, kultúráját, a szociális berendezéseket meg kellene változtatnia. Mindenekelőtt azonban saját magának kellene megváltoznia. Ezért nem számítja a megismerést a világ realitásához! Azt az elemet, ami által minden realitást megismer!
 
Keményfedeles, kötött, színes borító, 110 oldal
Ára: 1.680 Ft