Ji King - A változások könyve

Fordította és kommentárokkal ellátta: Karátson Gábor
Szépirodalom; filozófia

A kínai írásbeliség sokak szerint a Biblia jelentőségéhez fogható alapművét a kínai eredetiből több mint tíz év munkájával Karátson Gábor ültette át magyarra, aki a kínai és európai értelmezéseket saját kommentárjaival egészítette ki. 

"A változások könyve, a kínai kultúra legrégebbi alkotásainak egyike; az egyik leghíresebb is, s mivoltában alighanem a legismeretlenebb. Eredete, keletkezésének ideje és története, mint az efféle könyveké általában, homályba vész (efféle könyv nem sok van a világon - kettő-három talán, négy-öt, esetleg, attól függ, honnan kezdjük számlálni őket."

Karátson Gábor

"A változások könyve bizonyos értelemben maga a könyv - a Könyv, mint rajta kívül csak az a kettő- három, négy-öt esetleg, a világon. Belőle kéne megtanulni, hogyan kell könyvet írni. De sem eszközeink, sem időnk ilyen vállalkozásra. Ha Ottlik Géza valahol arról ír, hogy egy regény megírásához geológiai türelem kell, a jiking esetében megvoltak azok a geológiai idők; nekünk nincs meg az a néhány száz, talán több ezer évünk, amely alatt létrejött. (Addig harcoltunk az idővel, nem több időnk van, hanem kevesebb. A régi, komótos idő nem a miénk már."

Karátson Gábor


 

 

"Az erő és a gyöngeség szálaiból szőtte-szövögette ábráit Fu-hszi; mert fényből és sötétből, gyöngeségből és erőből van szőve életünk is. De kik hozták bele a fekete-fehér rajzi világba, a tört és ép vonalak rendszerébe a Sárgát és a Kéket, kik csendítették meg benne azt az éteri harmóniát?

Ott voltak e színek Fu-hszí ábráiban eleitől fogva, ott rejtőzött a rejtelmes sárga sötétség és az aranysárga és a könnyű égi sárga, ott a halványszürke derengés és a ragyogó égi kék, fellegekkel, és a fenséges kékesfekete, csillagokkal, sokkal azelőtt már, hogy Csou hercege végre megnevezte volna, mikor még nem láthatta őket senki sem, Ég Föld kezdete előtt már.

Ott szenderegtünk bennük mi is, nem csak a vonalképletekben, hanem a színekben is, a jóskönyv nekünk szóló válaszaival együtt, a válaszok is mi voltunk. Muzsika ez a sárga és kék, Ég Föld géniuszainak és a ji king szerzőinek közös kompozíciója, amely a láthatatlan időkből leszállva sorsunk közepébe hatol."

Karátson Gábor

Mi is ez a ji king?

A kínai Ji King, a Változások könyve gyökerei több ezer évre nyúlnak vissza. A kínaiak szent jóskönyve ősi bölcsességeket őriz, a világ rejtett összefüggéseit tárja fel, a világban végbemenő változásokat 64 szent képjel - hexagram segítségével írja le és mutat utat egyéni sorsunkban. Hozzájárul saját lényünk megértéséhez és útmutatást ad az élet értelméhez.

Carl Gustav Jung az alábbi gondolatokat írta a Ji Kinghez írt előszavában: „Aki ezt a könyvet használja, segítő szellemet kap, s a könyv maga is úgy viselkedik, mint egy bölcs mester, akihez az ember tanácsért fordulhat.”

Gyakran hallani, hogy a régi kínai szövegek tulajdonképpen lefordíthatatlanok; Karátson Gábor azonban a magyar ji kinget hozta létre, a magyar nyelv saját benső léte felől alkotva újra a kínai szöveget. Törekvésében a kínai írás és nyelv képzőművészeti formarendje vezette, a kínai írásjegyekben (és még inkább archaikus előzményeikben) élő, hihetetlenül gazdag képvilág.

A latin ábécé ezzel valóban nem versenyezhet; a kínai mondatszerkezet pedig nemcsak a magyarhoz, hanem a latinhoz képest is roppant tömör. A magyar szavak, a magyar mondatképzés festői és rajzi gazdagsága viszont sokszorosan fölülmúlja a kínai nyelvét; a fordítás a kínai gondolatokra s a magyar mondatokra egyaránt felszabadítólag hat.


Az új ji kingnek azonban nemcsak magyarnak, hanem korunkhoz szólónak is kellett lennie.

Mert a ji king mint divinációs könyv (úgymond jóskönyv) korunkhoz, az elbizakodottság korához szóló üzenetet tartalmaz (mintha ma válna csak igazán érthetővé); nemcsak híven látja veszélyeztetett helyzetünket, hanem tanácsokat ad arra nézve is, hogyan keveredhetnénk ki belőle. Az egyes hexagramokhoz írott kommentárok történelmi és írásjegy-elemzéseikkel, filológusok és ji king-szakemberek írásai alapján, segítséget nyújt az olvasónak abban is, hogy saját kérdéseivel fordulhasson a Könyvhöz.


Karátson Gábor Kossuth- és Munkácsy-díjas író, műfordító, festő és filozófus, művészetpedagógus, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja több mint tíz év munkával készítette el a Ji King teljes körű magyar fordítását.

A 2003-ban megjelenő művet a Könyvhét szenzációjaként mutatták be, Varga Gabriellának adott interjúban saját maga így mesél róla:

„A ji king egyedülálló mű, a tao tannak – a valamivel későbbi tao te king mellett – a fő foglalata. Egyik érdekessége, hogy beszélget az olvasóval. Azért foglalkoztam ennyit ezzel a könyvvel, mert nekem ez olyan, mint a Jó Isten. Mélyen él bennem az érzés, hogy ez egy gyógyvíz, gyógyforrás, és el kell terjednie. Azt a megtérést, javulást, amin át kéne esnünk, nem egy egyszerű lépésben határozza meg, hanem olyan, mint egy zenemű, ahol a modulációk bonyolultan és gazdagon követik egymást.”

"Varázskönyv a ji king, meg tudja gyógyítani az embert"
 
Keménytáblás, cérnafűzött, 1.336 oldal, I-II-III. kötet
Ára: 14.500 Ft