Zene és szó

Írta: Wilhelm Furtwängler

Zenei és esztétikai írások – Diszkográfia

A 20. század nagy karmesterei közül talán Wilhelm Furtwängler elismertsége ma a legmagasabb, magyarországi kultuszával mégsem lehetünk elégedettek. Kötetünk a nagy karmester emléke előtt kíván tisztelegni, s régi adósságot próbál törleszteni, amikor legfontosabb írásaiból ad bő válogatást. Tanulmányai és esszéi nemcsak a klasszikus zeneirodalom számos alapvető művének mélyreható, eredeti értelmezését nyújtják, hanem a legújabbkori zenetörténet alakulásának, a művészet és közönsége kapcsolatának átfogó és szókimondó elemzését is. Furtwängler olyan korban élt, amikor még eleven volt a romantikus előadóművészet hagyománya, de már létezett hangfelvétel. Szerencsére tőle és nagy kortársaitól is igen gazdag hangzó hagyaték maradt fönn. A kötet jelentős részét az a lehető teljességre törekvő diszkográfia teszi ki, amely a hangzó hagyaték összes felvételét igyekszik pontosan, nemzetközileg is elismert színvonalon nyilvántartani.

 

Ára: 2800 Ft

Teremtett lények - Malgot István szobrai

Írta: Götz Eszter
Charis sorozat. Művészeti album

Malgot István szobrai. Charis sorozat

Malgot István szobrai lények.

Beszélnek, kommunikálnak, a kapcsolatot keresik. Szólnak – egymáshoz, hozzánk, a démonokhoz, az istenekhez. Otthonuk a Föld, szülőjük a Menny, létük a feszültség: néha fájdalom, néha beteljesülés, néha reménytelenség, olykor öröm.
Malgot István szobrász, grafikus, színházi rendező és író 1941. március 13-án született Szombathelyen. 1973-ban államvizsgázott a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, szobrász-rajztanár szakon. Somogyi Józsefet, Kerényi Jenőt és Borsos Miklóst tartja mestereinek. A későbbiekben, mintegy harminc éven át színpadi művek rendezésével, díszletek készítésével foglalkozott. Színpadi munkáiban az emberi test mozgásvilágát ötvözte erős vizuális hatásokkal. A szöveg mellett tárgyakat, maszkokat, bábokat is használt. A kilencvenes években érdeklődése a cigány kultúra felé fordult, melynek hatása megtalálható szobrain is. Malgot az ezredforduló környékén beutazta Délkelet-Ázsiát.

Elsősorban Kambodzsa kultúráját, a régi khmer szobrászatot tanulmányozta, ami művészete számára újabb inspirációt adott. Szobrokat pályája során folyamatosan készített, s az évtizedek során kialakított egy sajátos mágikus-szürrealista stílust.

 
Puhafedeles, ragasztókötött, 215 x 250 mm, színes borító, 223 oldal
Ára: 5.000 Ft

Korábban indulj! Barangolások Cambodiában

Írta: Malgot István
Művészet és társadalom sorozat. 

Korábban indulj! Barangolások Cambodiában

Bármennyire meghökkentő is, érdemes megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy Malgot István Kambodzsa-könyvét a magyar irodalom egyik legkülönlegesebb szerelmes regényeként kell számon tartanunk. A mű meggyőzően bontja ki előttünk azt az érzést, amely egy esendőségében is nagyszerű, hanyatlásával is rabul ejtő, mérhetetlenül szegény, de kulturális értelemben felfoghatatlanul gazdag, sokat szenvedett országot járva hatalmasodik el a barangoló „barang”, a fehér idegen tudatában. A modern civilizáció minden vétkét ismerő, a pénz iszonyatos hatalmából következő fejlődéstől iszonyodó vándor rádöbben: nem teheti, hogy ne szóljon – örök hűséget esküdve valakinek, aki „elmúlt idők és széthulló terek” mögül néz vissza rá.

 

 
Puhafedeles, ragasztókötött, 120 x 230 mm, 143 oldal
Ára: 1.920 Ft

Fuldokló istenek

Írta: Malgot István
Művészet és társadalom sorozat. 

Fuldokló istenek. 

Emlékek: gyülevész hordák, vesztett csaták lovagjai, kupacba hányt, kifosztott harcosok, kicsavart nyakú, haldokló babák, poros padlások ezernyi megunt kacatja...Emlékek...mondja majd, a szó köré csipetnyi megvetést csavar, a gúny ragacsos fonalaival köti keresztül, s beletaszítja a feledés kútjaiba.

Néhány képpel ez sosem sikerül...

Képek a szemfenék ideghártyáin, sebként türemkednek elő, növekednek, kidudorodnak, három, vagy több dimenziójú megjelenésük mindennek ellenáll. Eleven testet öltenek.

Fuldokló istenek...mondja majd, jónéhány év elmúltával, amikor szabadon ereszti Jáva poklait, démonait és mennyországait, s azok önálló életre kelve a képzelet síkjaira feszítik oly valóságos létezésüket.

Fuldokló istenek. Jáva. Kambodzsa. Egy kóborló angyal, akit Ashunkának neveznek.

 
Puhafedeles, ragasztókötött, 120 x 230 mm, 195 oldal
Ára: 1.920 Ft

A cigány hold

Írta: Malgot István
Művészet és társadalom sorozat. 

A cigány hold

A kisregény hősnője deszkalapokra festi képeit: festékbemártott ujjaival mintha "körberajzolná" az életét.

Ennek a különös intenzitású könyvnek a lapjai mintha azok a deszkalapok lennének, amelyekre a meggyötört cigányasszony rávetíti élete eseményeit. A deszkalap: könyv – és mozgóképeket mutató mozivászon, képernyő; teljesen mindegy, minek képzeljük, hiszen a képek zuhataga a fontos, amely minden külső keretet elsodor, adott pillanatban már a deszkára festegetés is különös dimenziókat kap.

A durva deszkán finoman és élesen láttatott színes képek jelennek meg, aztán a deszkákról is megfeledkezünk, hiszen azok már tükörként mutatnak a történelemre. A huszadik századi magyar történelemre, az ötvenhatos forradalomra, az utána következő évtizedekre. A cigány kislány életútját a gyerekkori kiszolgáltatottságtól a börtönön át a legalább az önkifejezés örömét kínáld, tehát némiképp „felszabadító" – deszkalapokig: a lélek rezdüléseinek finom rajzolatában szemlélhetjük.

Malgot István kisregénye a líra mélységét, a nagy ölelésű epikai művek történelmi horizontját és a grafika lényegre törését ötvözi.

2001-ben a a szerző rendezésében a történetből film készült, "A cigány hold. Egy cella képei" címmel. Főszerepben Stefanovics Angéla,  további szerepekben Monori Lili, Székely B. Miklós.

 

 
Puhafedeles, ragasztókötött, 120 x 230 mm, 127 oldal
Ára: 1.480 Ft

Kraljevec - ahol véletlenül születtem...

160 éve, 1961 február végén született Rudolf Steiner - az évforduló alkalmával ajánljuk kiadványunkat

Tanulmány Rudolf Steiner szülőhelyéről és születésének körülményeiről
Írta: Tobias Richter 

Magyar-horvát nyelvű és angol-német nyelvű kiadás

Tobias Richter hosszú évekig kutatta Rudolf Steiner születésének körülményeit, időpontját, a környezetet, amely a születendő gyermeket körülvette.

A kutatómunka eredménye egy fotókkal és dokumentumokkal gazdagon illusztrált tanulmány lett, amelyet kiadónk 2010-ben négy nyelven jelentetett meg (magyar-horvát illetve angol-német nyelvű kötetben).

"Természetesen nem az első látogatásom volt Donji Kraljevecben, ezúttal azonban egy nagyon elgondolkodtató látogatás volt. Barátommal, a zágrábi Waldorf-iskola tanárával utaztam oda. És útközben azt hallottuk a rádióban: a horvát hadsereg megkezdte Krajina visszahódítását… Azt kérdeztük magunktól, hogy a háborúnak ilyetén fordulata mit jelent és hogy ez az offenzíva végre meghozza-e a békét? Aztán hogyan megy majd vajon tovább? Új ideákat, új perspektívákat kellene keresni, gondoltuk – sokkal messzebbre nyúlókat, mint egy létrejövő nemzeti konszolidáció és a nyugati demokráciák általi elismerés. Így érkeztünk el Donji Kraljevecbe és később Draškovecbe (Ligetvár), azokra a helyekre, ahol Rudolf Steiner született és ahol megkeresztelték és ahol egy olyan embernek a bölcsője ringott, aki által a legátfogóbb módon új ideák, új perspektívák jöttek világra éppen a szociális kérdés vonatkozásában. (Ez az élmény sarkallt aztán engem „A srebrenicai erdő” című egyfelvonásos megírására.)

Egy másik alkalommal horvát Waldorf-tanárok találkoztak Donji Kraljevec egy pedagógiai konferenciáján az ottani Waldorf-iskolában. Az étkezőben Rudolf Steiner egyik asztali áldása lógott:

U Zemljinoj noći klice kliju,
silom Zraka bilje niče,
sunčevom Moći plodovi zriju…

(Csíráznak a növények a Föld éjében,
Hajtanak a füvek a levegő erejéből,
Érnek a gyümölcsök a nap hatalmából…)

És ismételten megérinti az embert ez: milyen magot ültettek el itt, hogyan hajtott, növekedett, és érett meg mindaz, ami antropozófiaként virágzott ki és sokszínű gyümölcsöket terem!

Gyakran utaztam Donji Kraljevecbe, hogy Rudolf Steiner állítólagos szülőházát meglátogassam, ami annakidején nem volt több, mint egy kamra. Természetesen beírtam magam a vendégkönyvbe, amit az épületecske barátságos tulajdonosa nyújtott át nekem és olvastam, mely országokból jöttek ide urak ebbe a jelentéktelennek tűnő házacskába…

Néhány éve (2003 óta) ezt az épületet W. Grass építész (Ausztria) és Dr. Chr. Von Wistingshausen diplomás mezőgazdász (Németország) kezdeményezésére emlékhelyként adaptálták szeretetteljes módon.

2006 nyarán egy ismételt látogatáskor felötlött az ötlet, hogy írjak egy rövid írást Rudolf Steiner Donji Kraljevec-i kapcsolódásáról. Ennek megírására aztán engem kért fel Sandra Percac asszony Donji Kraljevec turistairodájából.

Minden Rudolf Steiner biográfia megemlíti Donji Kraljevecet, és némelyikben az akkoriban még kicsi Steiner-család életviszonyait is leírják. Emellett természetesen van néhány cikk erről a témáról különböző folyóiratokban, de e vizsgálatok eredményeinek még nem jelent meg összefoglalása.

Ez az írás szeretné ezt a hiányt pótolni, és segíteni néhány kérdést a születési hely és a születési idő viszonylatában megválaszolni. Egyidejűleg szolgálhat egy rövid első információként Rudolf Steiner életéről és művéről. "

Tobias Richter, 2006. augusztusa

 

 
Puhafedeles, ragasztókötött,  50 oldal
Ára: 1.250 Ft