Karátson Gábor – Ulrik úr könyvcsomag – kicsi

Karátson Gábor önéletrajzi ihletésű könyve pályázati csomagban. “Az érthető azért, ha nagyon elment a kedvem a taoista mágiától. Nem európai embernek való az. Sok volt kicsit annak az éjszakának a csodáiból…” A szerző emlékei, élményei első kézből.

Részletek »

Karátson Gábor könyvpályázat

Az író, műfordító, festő, filozófus és művészetpedagógus Karátson Gábor önéletrajzi ihletésű könyvét, valamint az általa illusztrált evangéliumokból álló könyvcsomag beszerzését támogatja e pályázat.

Részletek »

Karátson Gábor – vegyes könyvcsomag

Karátson Gábor önéletrajzi ihletésű könyvét, valamint az általa illusztrált három evangéliumot tartalmazza.
“… nem illusztrálni akartam a Bibliát, hanem kérdéseket szerettem volna intézni a szent szövegekhez…”

Részletek »

Rudolf Steiner: A karma megnyilvánulásai

“A mai ember legszívesebben azt hinné, hogy egy betegség csak a legközelebbi okokkal áll kapcsolatban. Mert mai világszemléletünk alapja minden téren a kényelem, és a legközelebbi okoknál megállni kényelmes dolog.”

Részletek »

Christoph Lindenberg: Waldorf-iskolák

Szorongás nélkül tanulni.
Egy félreismert iskolamodell a gyakorlatban.
Művészeti és gyakorlati nevelés – művészeti oktatás és embertan.
Se bukás, se osztályzás – akkor hogyan történik az értékelés?

Részletek »

Orvos-Tóth Noémi: Örökölt sors

“Szüleink, nagyszüleink, soha nem látott őseink tapasztalatai, élményei, félelmei és szenvedései súlyos örökségként befolyásolják sorsunk alakulását. Ha ezek a családi tudattalan rejtett zugaiban maradnak, megakadályoznak bennünket abban, hogy szabad életet éljünk.”

Részletek »

Orvos-Tóth Noémi: Szabad akarat

“Mire felnövünk, sorsunk forgatókönyvéből már jelentős fejezetek megváltoztathatatlannak tűnnek. (…) Meddig tart a transzgenerációs örökség hatása, és hol kezdődik a szabad akarat? Mikor és hogyan léphetnek működésbe saját sorsformáló erőink?

Részletek »

Edith Eva Eger: Az ajándék

12 életmentő lecke.
“Egy haláltáborban tanultam meg élni. A túlélés és a szabadság olyan eszközeit fedeztem fel, amelyeket azóta is mindennap használok a klinikai pszichológiai gyakorlatomban, ahogy a magánéletemben is.”

Részletek »

Edith Eva Eger: A döntés

E könyv egyszerre memoár és útmutató, melynek célja, hogy mindannyiunknak segítsen kiszabadulni saját elménk börtönéből. Eva Eger műve reményt és lehetőséget ad mindazoknak, akik meg akarnak szabadulni a fájdalomtól és a szenvedéstől.

Részletek »

Dr. Máté Gábor: A test lázadása

Ismerd meg a stresszbetegségeket! A test lázadása személéletesen mutatja be, hogy milyen károkat okozhat az érzelmek elfojtása, milyen pusztítást okozhat az, ha nem vagyunk képesek kifejezni az érzelmeinket.

Részletek »

Dr. Máté Gábor: Szétszórt elmék

A figyelemhiány zavar új gyógymódja. Népbetegség a figyelemzavar és a hiperaktivitás? Vagy csak a gyerekek szenvednek tőle? Honnan ered és hogyan gyógyítható? A világhírű magyar lélekgyógyász nemcsak magát tartja figyelemzavarosnak, de három gyermekét is hiperaktív figyelemzavarral diagnosztizálták.

Részletek »

Rudolf Steiner: Az öregedésről – Szövegválogatás

“Az ifjúság megfelelően megöregedett embereket kíván,nem csupán öregnek kinéző, ráncos, fehér hajú, kopasz embereket, akik alapjában véve öreg szívükben is olyanok maradtak, mint a fiatalok; ezzel szemben olyan emberi lényeket kívánnak, akik megértették, hogy hogyan öregedjenek meg, vagyis növekedtek bölcsességben és erőben.” (Rudolf Steiner)

Részletek »

Emil Páleš – A hét arkangyal

Ma, amikor már a magas vallási méltóságok sem titkolják,
hogy nem hisznek az angyalokban, meglepő fordulatnak vagyunk
tanúi: tudományos kutatások annak bizonyítékát szolgáltatják,
hogy a középkori angyaltannak igaza volt.

Részletek »

Rudolf Steiner – Emberismereten alapuló nevelés és oktatás

A kiadvány első négy előadása a meditatív úton kialakított emberismeretről szól, az ötödik és hatodik előadás a serdülő kor nevelési kérdései és a tanítás művészi szemléletű alakításáról tartalmaz fontos gondolatokat, a hetedik-kilencedik előadás pedig rámutat a tanári, illetve nevelői hivatás belső megélésének rendkívüli szerepére.

Részletek »

Rudolf Steiner – Általános embertan

„Általános embertan” – ezt a címet adta Rudolf Steiner az első pedagógiai előadás-sorozatának, amelyet az újonnan megalapítandó stuttgarti Szabad Waldorf Iskola tanárai számára tartott, minthogy az ember-lény minden oldalú ismeretére – nem csak a földi, hanem a rejtett lelki és szellemi emberére is – építi fel a nevelés művészetét.

Részletek »

Rudolf Steiner – A szellemtudomány körvonalai

Steiner szellemtudományos kutatási eredményei a gyakorlatban az élet számos területén mutatkoznak, így például a nevelésben (Waldorf-iskolák), a gyógyászatban és gyógypedagógiában, a művészetben (organikus építészet, festés, euritmia) éppúgy, mint a mezőgazdaságban (biodinamikus gazdálkodás) és a társadalmi élet területén (szociális organizmus hármas tagozódása).

Részletek »

Rudolf Steiner – A szabadság filozófiája

Az elmélyült, pontos megfigyelés, a fogalmak elevenné tétele az érzékelt tárgy viszonylatában, az előítéletektől mentes gondolkodás: ezeket mi is megtanulhatjuk a goethei szemléletmódból, és gyümölcsözővé tehetjük a magunk területén, bárhol is legyen helyünk az életben.

Részletek »

Rudolf Steiner – A nevelés művészetének szellemi-lelki alaperői

Csak az a kár, hogy ez nem vált magától értetődővé szélesebb körökben is. Alapjaiban véve azonban könnyű a világos gondolkodás, ha ezt a teljesség, a tartalom rovására éri el. Üres gondolatok könnyen lehetnek világosak. De egész fejlődésünknek a betöltött, tartalmas, világos gondolatokon kell alapulnia.

Részletek »

Rudolf Steiner – A nevelés művészete: Metodika-didaktika

Különös érzés azt tapasztalni, hogy a neveléstudomány újabb és újabb felfedezései mennyire összecsengnek Rudolf Steiner nézeteivel még akkor is, ha „terminus technicusai” eltérnek a Rudolf Steiner által használt nyelvezettől. Megéri a fáradtságot ez utóbbi, különös nyelvezetnek a megismerése, mely által elénk tárul a gyermek rejtélye.

Részletek »

Rudolf Steiner – A magasabb világok megismerésének útja

A könyv fejezetei eredetileg különálló tanulmányokként „Hogyan jutunk a magasabb világok megismeréséhez?” összefoglaló címmel láttak napvilágot. Most itt könyv alakban jelennek meg. Ez a kötet egyelőre az első részt, a következők pedig majd a folytatását tartalmazzák.

Részletek »

Rudolf Steiner – A gyermek egészséges fejlődése

A kötetben található előadásokat Rudolf Steiner Waldorf tanárok számára tartotta, így elsősorban a pedagógiával foglalkozó emberekhez szólnak. Ugyanakkor ezek a témák nagyon fontosak a szülők számára is, mert megtudhatják, hogy mi ennek a sajátos oktatási és nevelési módszernek az alapja.

Részletek »

Vekerdy Tamás – Az iskola betegít?

Az, hogy egy gyerek ki tudja-e hozni magából mindazt a jót, ami lehetőségként benne rejlik, a környezetétől függ. Hogyan segítheti, és miként hátráltatja ebben a szülő, a pedagógus, az iskola?

Részletek »

Jacques Lusseyran – Az élet ma kezdődik

“Egy baleset során nem egészen nyolc évesen megvakultam, teljesen és végérvényesen. Legalábbis így hangzott a nem vakok ítélete és meghatározása. Mert bennem ez egészen másképp történt. Még láttam…”

Részletek »

Nyitott Akadémia – Visszatalálunk egymáshoz?

A szülő-gyermek kapcsolat életünk alapvető, meghatározó viszonya, néha mégis fényévnyi távolságra érezzük magunkat egymástól, és reménytelennek tűnik, hogy akár a legapróbb dolgokban is egyetértésre jussunk. Vajon miért nem beszélünk közös nyelvet azzal, akit annyira szeretünk, vagy legalábbis annyira szeretnénk szeretni?

Részletek »

Nyitott Akadémia – Vágyaink: Szárnyak vagy börtönfalak?

Vágyaink lehetnek szárnyak, amelyek óriási erejükkel átrepítenek az akadályokon is – de lehetnek börtönfalak, amelyek fojtogatni kezdenek, ha mértéktelenné válnak, és szenvedélyekké, függőségekké növik ki magukat.

A Nyitott Akadémia sorozat új kötetének neves szerzői a legkülönbözőbb nézőpontokból mutatják be a témát, érzéssel vezetve az olvasót az építő és pusztító vágyak labirintusában.

Részletek »

Nyitott Akadémia – Sorsdöntő találkozások

A kötet szerzői szellemi kalandozásuk során számos érdekes kérdésre kitérnek. Mi történik, ha a megszülető gyermek karaktere nem felel meg a szülő tudatos vagy tudattalan várakozásainak, reményeinek? Hogyan hatnak a kapcsolat és az életút alakulására a különböző kötődéstípusok és nevelési attitűdök, a határtartás sajátosságai?

Részletek »

Nyitott Akadémia – Párkapcsolat Klinika

Vajon rendbe lehet-e még hozni egy párkapcsolatot, ha egyszer már elromlott? Honnan tudhatjuk biztosan, hogy tönkrement, s nem pusztán egy átmeneti válságot élünk át? Mit jelezhet a társas magány, a nemi szerepek felcserélődése, a konfliktuskezelés eredménytelensége, a sok ádáz játszma, szexuális zavar és az intimitás fájó hiánya? Megannyi fontos kérdés, melyekre jó lenne ismerni a válaszokat, hogy a nehéz helyzetekben okos döntéseket hozhassunk.

Részletek »

Nyitott Akadémia – Otthonról hoztuk

A minket nem segítő minták felülírása komoly, olykor hónapokig-évekig tartó lélektani munkát igényel – de lehetséges! A múltból megérkezhetünk a jelenbe, ahol végre nem a hosszú évekkel vagy évtizedekkel korábban történt események, hanem az adott helyzet, az aktuális pillanat határozza meg érzéseinket és viselkedésünket.

Részletek »

Kim John Payne – Melegszívű fegyelmezés

Kim John Payne új könyvében a melegszívű fegyelmezés filozófiájával és gyakorlatával ismertet meg, melyek segítségével a kényes nevelési helyzetekben is jól reagálhatunk, hatékonyan kezelve az ellenszegülő, provokatív, követelőző és más módon problematikus megnyilvánulásokat.

Részletek »

Henning Köhler: Félénk, szomorú és nyugtalan gyerekekről

Milyen fáradságos önnevelési munkával kell megküzdenünk a tolerancia erényéért, ha jelentőségét gondolkodásunkkal már felfogtuk! Pedig ha az életérzék nyílt titka közismertté válna, nevelési irányelveink természetes alapját képezhetné, és a toleranciára való fogékonyság már a gyermekek bölcsőjében megjelenhetne.

Részletek »

Jacques Lusseyran: És lőn újra világosság

A legendás Jacques Lusseyran önéletrajzában részletesen beszámol arról a titokzatos jelenségről mely gyermekkora óta kíséri, és melyről hosszú ideig csak a legjobb barátainak beszélt. Ez a jelenség adott erőt neki ahhoz, hogy tizenhat évesen megszervezze a francia ellenállási mozgalom egyik alappillérét.

Részletek »

Kim John Payne – Magunkat neveljük

Az Egyszerűbb gyermekkor és a Melegszívű fegyelmezés világhírű gyermekpszichológus szerzője ebben a könyvében önnevelésünkhöz nyújt segítséget. Hogyan őrizhetjük meg lélekjelenlétünket a legnehezebb nevelési helyzetekben is? Miként maradhatunk hűek elveinkhez akkor is, amikor a gyerek épp az érzékeny pontunkra tapint rá, és kezdünk kijönni a sodrunkból?

Részletek »

Vekerdy Tamás – Kicsikről nagyoknak

A neves pszichológus könyve a kezdetektől az iskoláskor végéig kíséri el a gyereket – és vele együtt a szülőt – azon az érdekes, izgalmas, olykor fárasztó, mégis nagyon szép felfedezőúton, amelynek során a kicsiből nagy lesz. Segít felismerni a buktatókat, és megmutatja, mit tehetünk azért, hogy gyermekünk kiegyensúlyozottan fejlődhessen.

Részletek »

Vekerdy Tamás – Kamaszkor körül

MILYEN IS a kamasz?
Mit kezdjen magával és a felnőttek mit kezdjenek vele?
És MIÉRT OLYAN, amilyen? Meddig marad ez így? Miben más, mint a többiek? Miért és miben TÖBB netán a kamasz, mint a nála kisebbek vagy nagyobbak? És miért és miben kevesebb?
Efféle kérdésekre keres választ ez a könyvecske, melyet jó felerészben kamaszok írtak…

Részletek »

Vekerdy Tamás – Jól szeretni. Tudod-e, hogy milyen a gyereked?

Nagyszerű érzés hallani, amikor a négy-ötszáz fős (esetleg nagyobb) hallgatóságból egy kedves nő vagy férfi feláll, és bevilágító erővel mondja el személyes tapasztalatait, személyes példáját. Ebben a könyvben a találkozásoknak ezt a részét, illetve a kérdésekre adott válaszokat találja meg az Olvasó.

Részletek »

Vekerdy Tamás – Honnan? Hová?

A pszichológust rendelőjében, már munkaideje végeztével egy fiatal hölgy keresi fel. Nem akar semmit. Csak beszélgetni szeretne. Kérdéseket tesz fel. A kérdések – amelyek az élet értelmére és céljára, az ember és a világ eredetére vonatkoznak, valamint arra, hogy mi lesz a halál után – megválaszolhatatlanok. Csak körüljárni lehetne őket…

Részletek »

Vekerdy Tamás – Gyerekek, óvodák, iskolák

Mire van szüksége a gyerekemnek, hogy boldoguljon? Milyen óvodát, iskolát válasszak neki, és miért? Mi jellemzi a jó óvodát, iskolát? Otthon mit kell még hozzátennem ahhoz, amit az óvoda vagy az iskola követel tőle? Az ismert pszichológus ebben a könyvében gyermeknevelésről, óvoda- és iskolaválasztásról ír a maga jellegzetes, szellemes stílusában.

Részletek »

Nyitott Akadémia: Fejben dől el?

“Minden fejben dől el!” – szokták mondani. Talán egyetértünk ezzel, de az is lehet, hogy némi ingerültséget kelt bennünk ez a mondat.
Számos dolog valóban fejben dől el. Éppen ezért igen hasznos megtanulnunk, miként formálhatjuk a gondolatainkat úgy, hogy ezek minél inkább segítsenek, ne pedig hátráltassanak bennünket az életünkben.

Részletek »

Vekerdy Tamás – Érzelmi biztonság

Vajon mire van szükség ahhoz, hogy gyerekeink érvényesüljenek, beváljanak az életben? Valóban annyi mindenre, és olyan eszeveszett tempóban, mint azt a világ ma sugallja? Vekerdy Tamás szerint a válasz: nem. Nem az lesz sikeres felnőtt, aki kisgyerekkorában már felnőtt módon hajtott és teljesített, hanem az, aki teljes értékű kisgyerekéletet élhetett.

Részletek »

Kim John Payne – Egyszerűbb gyermekkor

Ez a könyv arról szól, miként csökkenthetjük gyermekeink életében a fékevesztett tempót, a stresszt, a képernyők uralmát, a tárgyak, tevékenységek és tagolatlan információk sokaságát, melyek anélkül árasztják el és teszik függővé őket, hogy igazi örömet nyújtanának nekik.

Részletek »

Nyitott Akadémia: Belső utakon

E gyűjteményes kötetben az elmúlt kilenc esztendő gazdag terméséből adunk közre tizenegy válogatott előadást. Az egyes fejezetek szerzői különböző ösvényeken indulnak el, saját egyéniségükön átszűrve, más és más nézőpontokból közelítik meg sors, önismeret és szabad akarat kérdéseit, de lehet, hogy ugyanoda jutnak.

Részletek »

Vekerdy Tamás – Belső szabadság

Mindig el akarják venni a külső szabadságunkat, ez legkésőbb az iskolába lépéssel megkezdődik, de sokszor már az óvoda is fenyeget – ami viszont mindig megmaradhat, ha kimunkáltuk magunkban, az a belső szabadság.
Hogy újra és újra jelen tudjak lenni a magam és a gyerekem életében, ehhez a mindig fenyegetett, de mindig újra kiküzdhető belső szabadság kell.

Részletek »

Po Bronson & Ashley Merryman – Amit rosszul tudtunk a gyerekekről

Mikor ártunk a dicsérettel, és hogyan motiválhatunk vele igazán jól? Milyen, eddig nem ismert következményekkel jár, ha egy gyerek a szükségesnél kevesebbet alszik? Miért hazudik nekünk a gyerekünk, és mit tehetünk azért, hogy ezt ritkábban tegye? Milyen módszerrel ösztönözhetjük a legjobban kisbabánk nyelvi fejlődését?

Részletek »

Pál Ferenc (Feri atya) – Ami igazán számít: Hogyan bánjunk jól magunkkal és másokkal?

Miként ismerjük fel és vigyük véghez a szükséges változásokat? Miként hozzuk magunkat egyensúlyba nehézségek idején? Mit kezdjünk múltunk fájó sebeivel, jövőnk bizonytalanságával? Miként kommunikáljunk hatékonyabban? Hogyan használjuk bölcsen a tapasztalatainkat, és éljünk gyümölcsöző életet? Hogyan válhat számunkra éltető erővé a spiritualitás?

Részletek »

Pál Ferenc (Feri atya) – A szorongástól az önbecsülésig

Amikor akadozik az élet bennünk és körülöttünk, amikor azt gondoljuk magunkról, hogy velünk valami nincs rendben, éppen akkor van igazán szükségünk az önbecsülésre. Az önbecsülés az emberi élet egyik alapértéke. Általa vagyunk jóban önmagunkkal, érezhetjük jól magunkat a bőrünkben, és lehetünk érdekes társaság magunk számára.

Részletek »

Pál Ferenc (Feri atya) – A magánytól az összetartozásig

A magányosság korunk egyik jellemző és fájdalmas problémája. Azzal a vággyal és céllal írtam meg ezt a könyvet, hogy akik szeretnének elégedett és tartós kapcsolatban élni, minél több hasznos információt és ösztönzést kaphassanak a megvalósításához, hiszen jóval több lehetőség áll rendelkezésünkre, mint gondolnánk!

Részletek »

Nyitott Akadémia: A lélek dolgai

Vajon mi minden rejlik bennünk, amiről nem is tudunk? Miként találhatunk rá belső erőforrásainkra életünk nehéz helyzeteiben? Hogyan hozhatunk ki magunkból többet, léphetjük át korlátainkat, és juthatunk el a legjobb lehetőségeinkig? Miképp képviselhetjük önmagunkat, saját értékeinket és érdekeinket úgy, hogy ezzel ne tegyük tönkre a kapcsolatainkat?

Részletek »

Pál Ferenc (Feri atya) – A függőségtől az intimitásig

Mitől válik egy találkozás meghitté, és egy kapcsolat bensőségessé? Miben különbözik egy meghitt kapcsolat a társfüggőségtől? Tényleg igaz, hogy az intimitásból valakinek több kell, másnak kevesebb is elég belőle? Tehetünk azért, hogy az intimitás magával ragadó élményeiben gazdag, tartós, bensőséges kapcsolatunk legyen?

Részletek »

Nyitott Akadémia: A belénk égett múlt

Hogyan építsünk rá egy derűs, új lehetőségekben gazdag jövőt a csalódásokkal és fájdalmas tapasztalatokkal teli múltra? A kötet neves szerzői a modern pszichológia, a vallás és a spiritualitás világába vezetnek, együttérzéssel kísérve az olvasót azon a nehéz úton, amelynek végén azonban mégis csak ott van a felszabadulás és az újrakezdés lehetősége.

Részletek »

Elisabeth Plattner – A nevelés mindennapi művészete

A könyvben számtalan jellegzetes példát találunk, amelyekkel a születő gondokat már csírájukban jóra fordíthatjuk. Részletesen tárgyalja az európai nevelés két gyengéjét: a túlzott engedékenységet és a túlzott szigort, melyet legtöbbször már észre sem veszünk magunkon. Csak kevesen nevelik gyermekeiket valóban fejlődésüknek megfelelően.

Részletek »

Wolfgang Goebel és Michaela Glöckler – A nagy gyermek-kalauz

Egy újszerű tanácsadót tart kezében az olvasó. Elsősorban szülőknek szól, ám mindazoknak támaszt nyújt, akiknek gyermekek gondozásával, nevelésével, gyógyításával van dolga. Mennyiben új? Miért fordították le már közel tíz nyelvre? A hagyományos tanácsokon túlmutató, széleslátókörű, alternatív lehetőségek sorát tartalmazza, egészen kamaszkorig.

Részletek »

Evangéliumok – Karátson Gábor illusztrációival

“Amikor Karátson Gábor a vizsolyi Bibliával találkozott, nem a történeteket festette meg, nem illusztrált a szó eredeti értelmében, hanem újraalkotott. A maga eszközeivel dekódolta, ezáltal tolmácsolta a szöveget. Számára a festészet nyelv, egy ősi, egyetemes jelrendszer, amelyben még működik a világot összetartó, titokzatos rezonanciajelenség.”

Részletek »
Főmenü
×
×

Cart