Székely István – A két tudás

Aletheia sorozat. Meditáció.

Evangéliumi és más meditációk

Az olvasó, aki kezébe veszi ezt a könyvet, az evangéliumi és más bibliai szövegeknek egy ma még szokatlan megközelítését élheti át. Azok a történetek és képek, melyek több ezer évvel ezelőtt íródtak, semmit se vesztettek aktualitásukból, sőt, éppen a mai tudat kezd alkalmassá válni arra, hogy ezeket a szövegeket élő minőségükben is megismerje. Ezen szövegek mentén – melyek nem történelmi dokumentumok – kirajzolódik a tudat mai szerkezete és működése, így megnyílik az út afelé is, hogy az ember ténylegesen a saját kezébe vegyesorsának, életénekirányítását. Mindez nem valósulhatna meg, ha a mindennapi tudatunk nem fedezhetné fel önmagában is annak lehetőségét, hogy rátekintsen saját működésére, és megpillantsa saját határait. Ezért a mindennapi példákon keresztül rá lehet mutatni arra is, hogy miképpen világítja át életünket a magasabb világok fénye, egyes cselekvéseink fölött milyen lények tevékenysége mutatkozik meg.

„…az ember eredetileg nem egyes számban és nem többes számban élő lény, hanem hasonlatos.”

„…A teremtés folytatódik tovább és az ember lényisége […] élő tanúja és közreműködője ennek. Lényének hasonlatossága alkalmassá teszi arra, hogy tanúként is részt vegyen a Teremtés folyamatában. Élő tanújává lesz Isten minden cselekvésének, és az isteni tudat (a Logosz) tanúságának feladatát hordozza – mind a mai napig. Ez az ember-lét igazi értelme.”

Főmenü
×
×

Cart