Christoph Lindenberg: Waldorf-iskolák

Szorongás nélkül tanulni, tudatosan cselekedni

Egy félreismert iskolamodell a gyakorlatban

“A könyv először 1975-ben jelent meg, és a kívülállóknak nyújt információt az iskolai valóságról, a Waldorf-iskolák szociális és pedagógiai szándékairól, az iskolai szervezetről, a tanulási célokról és tanítási stílusokról. Mivel az utóbbi években számos új  Waldorf-iskolát alapítottak, megnőtt iránta az érdeklődés, így e kötet megpróbál olyan vitát ébreszteni, amelybe bevonja a szakemberek körén kívül a szülőket és a pedagógia iránt érdeklődőket is. A kiadvány sikere alapján a szerző és a kiadó reméli, sikerült csökkenteni a Waldorf-iskolákkal szembeni előítéletek számát, amelyek hosszú ideje megakadályozták a Waldorf-iskola pedagógiája tapasztalatainak 70 éves történetéről szóló eszmecserét.” Az 1989-es kiadás fülszövege.

A 2014-es kiadáséból: “Belülről ismerni valamit, és mégis elfogulatlanul látni; objektíven tájékozódni a világban, nem tagadva szubjektív elkötelezettségünket; valamiben benne élni és dolgozni, és mégis nyitottnak és fogékonynak maradni minden más szempont iránt is….”

A tartalomból:

A nevelés, mint tudati kérdés
Az iskola a gyermek életében
 • Az iskolába vezető út
 • Az osztálytanító
 • Se bukás, se osztályzás – az iskola, mint szociális szervezet
Ami tanulnak
 • A tudás szerepe
 • A tudás kritikája
 • Tanulás, érdeklődés, azonosulás
 • Életismeret
 • Szorongásmentes tanulás és a cselekvés ösztönzése
Művészeti és gyakorlati nevelés – művészeti oktatás és embertan
 • Alakító, formáló tevékenység
 • Fantázia és formálás
 • Zene
 • Euritmia
 • Az oktatás művészi kialakítása
 • A művészi oktatás antropológiai megalapozásáról
Egy szabad iskola szervezeti felépítése
 • Az önigazgató tantestület
 • A szülői közösség
 • A diákság
A jövő kilátásai és a jelen problémái a Waldorf-iskolákban
 • Pillantás a jelen és a közeljövő iskolahelyzetére
 • Egy terjedő iskolamozgalom nehézségei és feladatai
 • Tanárutánpótlás? – Tanárképzés!
 • Waldorf-iskola és antropozófia
Főmenü
×
×

Cart